Аудит

Rus

Прозора і достовірна інформація є основою для прийняття якісних управлінських рішень. Наша компанія відповідає всім критеріям для проведення обов'язкового аудиту, і може виконувати завдання щодо щорічного обов'язкового аудиту фінансової звітності.
 

Ми проводимо для ВАС:
 

  1. Аудит річної фінансової звітності
  2. Обов'язковий аудит фінансової звітності
  3. Аудит та перевірку податкової звітності
  4. Інші завдання з надання впевненості

 

 

Аудит фінансової звітності, підготовленої відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України або міжнародних стандартів фінансової звітності, передбачає проведення аудиторської перевірки діяльності компанії, проведення аналізу правильності відображення господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліку (їх документальне оформлення), а також аналіз грошових потоків, кредиторської і дебіторської заборгованості, перевірку наявності майна, з метою висловлення своєї думки про достовірність фінансової звітності.

При проведенні аудиту наші фахівці: проведуть збір інформації для розуміння особливостей бізнесу клієнта, проаналізують систему організації внутрішнього контролю на підприємстві, виявлять можливі фінансові ризики для підприємства.
 

Контакти

 
1 Start 2 Complete
01015, м. Київ, вулиця Добровольчих батальйонів, буд. 3
88000, м. Ужгород, пл. Жупанатська,1
 
Тел.: +38 (044) 222-50-00
моб.: +38 (050) 372-13-47